Islak Kuru Elektrik Süpürgeleri
Islak kuru elektrikli süpürgeler hem kuru emme, hem de sıvı emme özelliğine sahip olduğu için “2IN1 Süpürge” olarak tanımlanır.
Bazı modellerinde kuru emme işleminde kâğıt filtre kullanılır, sıvı emme işleminden önce kâğıt filtre çıkartılır. Bazı modellerde ise kâğıt filtre kullanılmaz, toz suya çekilir. Bu süpürgeler sağlık yönünden en iyi olanlarıdır.

Çalışma Prensibi:
Islak kuru elektrikli süpürgelerde tek fanlı by-pass motor kullanılmaktadır. By-pass motorda emilen hava motor içinden geçmediği için sıvıların emilmesi motora zarar vermemektedir.
Kuru temizlik yapılırken motor tarafından emilen tozlu hava, fırça ve hortum vasıtasıyla emiş ağzına gelmektedir. Kullanılan çift katlı kâğıt filtre sayesinde tozlar ve partiküller filtre içinde toplanmaktadır. İlk filtrasyonu yapılmış hava şamandıra muhafaza süngerinden ve motor koruma filtresinden by-pass motor fanına ulaşmaktadır. By-pass motorda fan kısmı ile sargıların olduğu bölümler birbirinden tamamen izole edilmiş durumdadır. Bunun için fanın alt ve üst kısımlarında sızdırmazlık contaları kullanılmıştır. Bu lastik contalar aynı zamanda titreşim sönümleme özelliğine de sahiptir. Fandan atılan hava, ses sönümleme süngerine çarpmakta ve hava çıkış filtresini geçerek süpürgeyi terk etmektedir. Ses sönümleme süngeri açık hücreli olup hava akışı ve fan çalışma gürültüsünü sönümlemek için kullanılmaktadır. Hava çıkış filtresi ise değiştirilebilir filtre olup filtrasyon seviyesi yüksek ve ses sönümleme özelliği olan melamin bazlı filtredir.
Sıvı emme yapılacağı zaman kâğıt filtre çıkartılmakta ve sadece alt gövde içinde şamandıralı emniyet sistemi kalmaktadır. Şamandıra muhafazasında dışında bulunan sünger sayesinde nemli havadaki su partiküllerinin tutulması sağlanmaktadır. İçinde bulunan şamandıra alt gövde içine sıvının dolması ile birlikte yukarı doğru yükselmekte ve belirli bir seviyede motor hava girişini tamamen kapatmakta, emiş kesilmektedir. Böylece fanınsüpürgeden su atması önlenmiş olur. Bu durumda motorun durdurularak alt gövde içindeki suyun boşaltılması gerekmektedir.
Kâğıt filtresiz kuru temizlik yapabilen süpürge modellerinde, tozu çekmek için süpürgenin su haznesindeki su kullanılır. Hareket halindeki havanın enerjisi halılardan ve zeminlerden toz, kir, iri taneli kum ve yüzey döküntüleri toplanarak haznedeki suya sürülür.
Ev içi kir ve toz su banyosuna gitmesi için yakalanır. Islanan tozun uçmazlığı bilinen bir gerçektir. Bunun anlamı, temiz, su-yıkamalı hava temizliği ile toz alma derdi olmayan ev temizliğidir. Kir ve toz, her bir temizlikten sonra suyun dökülmesiyle evden uzaklaştırmış olur. Ayrıca toz torbası maliyeti de yoktur.

Yapısı:
1-Emiş Ağzı
2-Çift Katlı Kâğıt Filtre
3-Şamandıra Muhafaza Süngeri
4-Şamandıra
5-Motor Koruma Filtresi
6-By-pass Motor
7-Ses Sönümleme Süngeri
8-Hava Çıkış Filtresi
9-On-Off Butonu
10-Motor Fan Hava Çıkışı
11-Motor Soğutma Havası Çıkışı
12-Kilit

Motor:
1100 W nominal gücünde çift kademeli by-pass motor kullanılmıştır. Motor direkt larak açma kapama anahtarı uçlarına bağlıdır ve maksimum hızda çalışır.
Islak-Kuru süpürgelerde kullanılan bu tip motorlarda fan kısmı özel olarak yapılmıştır.
Emilen hava motor içinden geçmez ve fan kenarlarından atılır. Bu sayede ıslak temizlik esnasında emilen nemli hava veya su, fan kısmındaki kanallardan dışarı atılacağı için motor sargılarına gelmemektedir. Sızdırmazlık için fanın alt ve üst kısımlarında lastik contalar kullanılmaktadır.

Şalter:
Açma kapama şalteri vardır. Şalter süpürge gövdesinde, şalter direği üstüne yerleştirilmiş tuş ve itici pimler ile kontrol edilir.

Şamandıra:
Kirli su tankı kapağına yerleştirilmiştir. Islak temizleme esnasında tankın dolması sonucunda emiş yolunu kapatarak emniyeti sağlar.

Kondansatör:
Şebeke, giriş kablosu uçlarına bağlıdır. Süpürgenin çalışması esnasında diğer elektronik cihazların parazitlerden etkilenmesini engellenmek amacıyla kullanılmıştır.

Kablo Sarıcı:
Süpürge içinde şebeke kablosunun sarıldığı yaylı mekanizmadır. İçinde bulunan yaylı kontaklar sayesinde elektriksel iletimi dönerken sağlar. Yaya, ön sarım verilerek kablonun sürekli geri çekilmesi sağlanır. Kablo, süpürge dışından çekilmeye başlandığında kablo sarıcı içindeki spiral yay kurulmaya başlar. Kablonun geri sarılmasını frenleme mekanizması engeller. Kablo sarıcı tuşuna basıldığı zaman frenleme mekanizması boşalır ve spiral yay kabloyu süpürge içine sarar.

Filtre Çeşitleri

· Kâğıt Filtre
Emilen tozlu hava içindeki toz ve diğer partiküller kâğıt filtre içinde toplanmaktadır. Kâğıt filtre olması iltrasyon ve hijyen açısından tercih edilmektedir. Çift katlı (60+18 gr/m2) natürel renkte kâğıt kullanılmaktadır. Natürel renk içinde boya ihtiva etmediği için çevreye zararlı değildir.

· Sünger Filtreler
temizlik makinasında gerek filtrasyon gerekse ses sönümleme için sünger filtreler kullanılmaktadır. Bunlar,
Motor Koruma Filtresi: Motor önünde motorun içine girebilecek partiküllerin tutulmasını sağlar. Emişi düşürmemesi için iri gözenekli yapılmıştır. Hava çıkış filtresi, motor çıkışında kullanılan yüksek filtrasyon özelliğine sahip değiştirilebilen tip melamin bazlı filtredir. Kâğıt filtrenin yırtılmasında veya motorda fırçaların aşınmasıyla oluşan tozları tutarak atılan havanın temiz olmasını sağlar. Kâğıt filtrenin üç defa
değiştirilmesiyle birlikte bu filtrenin değiştirilmesi gerekir.
Ses Sönümleme Süngeri: Açık hücreli olup hava akışı ve fan çalışma gürültüsünü sönümlemek için kullanılmaktadır.
Şamandıra Muhafaza Süngeri: Islak-kuru süpürgelerde şamandıra muhafazasında kullanılır. Nemli havada suyun filtre edilmesini ve suyun direkt motora gitmesini engeller.

Kullanım

Kuru Temizlik
Kuru temizlik yaparken alt gövde içinde şamandıra muhafazası grubunun takılı olduğundan emin olunmalıdır. Filtrenin rahat kullanımı için, filtreyi takıp çıkarırken şamandıra muhafazası çıkarılabilir.
Temizlenecek bölgeye uygun aksesuar seçildikten sonra, seçilen aksesuar boru adaptörüne takılır. Şebeke kablosu prize takılır ve açma-kapama tuşuna basılarak makine
çalıştırılır.
Perde vb. eşyalar temizlenirken boru adaptörü üzerindeki sürgü açılır. Diğer zamanlarda sürgü kapalı tutulmalıdır.

Emme İşlemi
Sıvı emme işlemine başlamadan önce mutlaka kâğıt filtre çıkartılmalıdır. Şamandıra muhafazası, süngeri ve içindeki şamandırası ile birlikte alt gövdedeki yuvasına takılmalıdır. Şamandıranın kapalı kısmı üste gelmelidir.
Patlayıcı, yanıcı ve asit özellikli maddeler kesinlikle emdirilmemelidir. Çamaşır suyu kullanılmış yerlerden su emdirilmesi sakıncalıdır.
Süpürge yaklaşık 12 lt sıvı emme kapasitesine sahiptir. Bu miktardan sonra şamandıralı emniyet sistemi devreye girerek motora su kaçmasını önler. Şamandıra attıktan sonra süpürge kapatılır.
Eğer herhangi bir yerdeki birikmiş su emdirilmek isteniyorsa; geniş ağızlı uç veya boru adaptörü kullanılır.
Lavabodan su emdirirken boru adaptörüne dar ağızlı uç bağlanmalıdır. Boru adaptörü üzerindeki sürgü açılmalıdır.

Temizlik ve Bakım
Temizlik bittikten sonra, kirli su tankı boşaltılır ve kurulanır. Şamandıra muhafazasındaki sünger kirlendiği zaman yıkayıp kurutmak gerekmektedir.
Hava çıkış filtresi, filtre kapağı açılarak çıkartılır. Hava çıkış filtresi her üç kâğıt filtre değiştirmede yenisiyle değiştirilmelidir.
Temizlikten sonra kullanılan aksesuarlar tazyikli suyla tersinden yıkanmalıdır.