Temizlik Makinaları Islak Kuru Tip  Tanımı ve Çalışması

3.1.1.Tanımı
Islak kuru elektrikli süpürgeler hem kuru emme ,hem de sıvı emme özelliğine sahip
olduğu için “21N1 Süpürgeler” olarak tanımlanır.
Resim 3.1: Çeşitli ıslak kuru Temizlik Makinaları
Bazı modellerinde kuru emme işleminde kağıt filtre kullanılır, sıvı emme işleminden
Önce kağıt filtre çıkartılır. Bazı modellerde ise kağıt filtre kullanılmaz, toz suya çekilir.
Bu süpürgeler sağlık yönünde en iyi olanlarıdır.
3.1.2 Çalışma Prensibi
Islak kuru elektrikli süpürgelerde tek fanlı by-pass motor kullanılmaktadır. By-pass
Motorda emilen hava motor içinden geçmediği için sıvıların emilmesi motora zarar
vermemektedir.

Islak kuru elektrik süpürgesinin çalışma prensibi
Kuru temizlik yapılırken motor tarafından emilen tozlu hava,fırça ve hortum
vasıtasıyla emiş ağzına gelmektedir. Kullanılan çift katlı kağıt filtre sayesinde tozlar ve
partiküller filtre içinde toplanmaktadır.ilk filtrasyonu yapılmış ulaşmaktadır. By-pass
motorda fan kısmı ile sargıların olduğu bölümler birbirinden tamamen izole edilmiş
durumdadır. Bunun için fanın alt ve üst kısımlarında sızdırmazlık contaları izole edilmiş
lastik contalar aynı zamanda titreşim sönümleme özelliğine da sahiptir. Fandan ,atılan hava,
ses sönümleme süngerine çarpmakta ve hava çıkış filtresini süpürgeyi terk etmektedir.
Ses sönümleme süngeri açık hücreli olup hava akışı ve fan çalışma gürültüsünü
Sönümlemek için kullanılmaktadır. Hava çıkış filtresi ise değiştirilebilir filtre olup filtrasyon
Seviyesi yüksek ve ses sönümleme özelliği olan melamin bazılı filtredir.
Sıvı emme yapılacağı zaman kağıt filtre çıkartılmakta ve sadece alt gövde içinde
Şamandıralı emniyet sistemi kalmaktadır. Şamandıra muhafazasında dışında bulunan sünger
Sayesinde nemli havadaki su partiküllerinin tutulması sağlanmaktadır. İçinde bulunan
Şamandıra alt gövde içine sıvının dolması ile birlikte yukarı doğru yükselmekte ve belirli bir
Seviyede motor hava girişini tamamen kapatmakta emiş kesilmektedir. Böylece fanın
Süpürgeden su atması önlenmiş olur. Bu durumda motorun durdurularak alt gövde içindeki
Suyun boşaltılması gerekmektedir.

Kağıt filtresiz kuru temizlik yapabilen süpürge modellerinde,tozu çekmek için
Süpürgenin su haznesindeki su kullanılır. Hareket halindeki havanın enerjisi halılardan ve
Zeminlerden toz,kir,iri taneli kum ve yüzey döküntüleri toplanarak haznedeki suya sürülür.
Ev içi ve toz su banyosuna gitmesi için yakalanır. Islanan tozun uçmazlığı bilinen ev
Gerçektir. Bunun anlımı, temiz,su yıkamalı hava temizliği ile toz alma derdi olmayan ev
Temizliğidir. Kirve toz her bir temizlikten sonra suyun dökülmesiyle evden uzaklaştırmış
Olur. Ayrıca toz torbası maliyeti de yoktur.

3.1.3 Yapısı
Şekil 3.2: Bir ıslak kuru elektrik süpürgesinin parçaları
1-Emiş Ağzı
2-Çift katlı filtre
3-Şamandıra Muhafaza Süngeri
4-Şamandıra
5-Motoru Koruma Filtresi
6-By-pass Motoru
7- Ses Sönümleme Süngeri
8-Hava Çıkış Filtresi
9- On-off Butonu
10-Motor Fan Hava Çıkışı
11-Motor Soğutma Havası Çıkışı
12-Kilit
Ø Motor
1100 W nominal gücünde çift kademeli by-pass motor kullanılmıştır. Motor direkt
olarak açma kapama anahtarı uçlarına bağlıdır ve maksimum hızda çalışır.
Islık –kuru süpürgelerde kullanılan bu tip motorlarda fan kısmı özel olarak yapılmıştır.
Emilen hava motor içinden geçmez ve fan kenarlarından atılır. Bu sayede ıslak temizlik
Esnasında emilen nemli hava veya su,fan kısmındaki kanallardan dışarı atılacağı için motor
Sargılarına gelmemektedir. Sızdırmazlık için fanın alt ve üst kısımlarında contalar kullanılmaktadır.
Resim 3.2: Islak kuru elektrik süpürge motoru
Ø Şalter
Açma kapama şalteri vardır. Şalter süpürge gövdesinde,şalter direği üstüne
yerleştirilmiş tuş ve itici pimler ile kontrol edilir.
Ø Şamandıra
Kirli su tankı kapağına yerleştirilmiştir. Islak temizleme esnasında tankın dolması
Sonucunda emiş yolunu kapatarak emniyeti sağlar.
Ø Kondansatör
Şebeke,giriş kablosu uçlarına bağlıdır. Süpürgenin çalışması esnasında diğer
elektronik cihazlarını parazitlerden etkilenmesini engellenmek amacıyla kullanılmıştır.
Ø Kablo sarıcı
Süpürge içinde şebeke kablosunun sarıldığı yaylı mekanizmadır. İçinde bulunan yaylı
Kontaklar sayesinde elektriksel iletim dönerken sağlar.yaya .ön sarım verilerek kablonun
Sürekli geri çekilmesi sağlanır.kablo süpürge dışından çekilmeye başlandığında kablo sarıcı
İçindeki spiral yay kurulmaya başlar. Kablonun geri sarılmasının frenleme mekanizması
Engeller. Kablo sarıcı tuşuna basıldığı zaman frenleme mekanizması boşalır ve spiral yay
Kabloyu süpürge içine sarar
Ø Filtre Çeşitleri
.Kağıt filtre
Emilen tozlu hava içindeki toz ve diğer partiküller kağıt filtre içinde toplanmaktadır.
Kağıt filtre olması filtrasyon ve hijyen açısından tercih edilmektedir.Çift katlı (60+18 gr/m2)
Natürel renkte kağıt kullanılmaktadır. Natürel renk için boya ihtiva etmediği için çevreye zararlı değildir.
Sünger Filtreler
Süpürgede gerek filtrasyon gerekse ses sönümleme için sünger filtreler
Kullanılmaktadır. Bunlar,
o Motor koruma Filtresi : Motor önünde motorun içine girebilecek
partiküllerin tutulmasını sağlar. Emişi düşürmemesi için iri gözenekli
yapılmıştır. Hava çıkış filtresi,motor çıkışında kullanılan yüksek
filtrasyon özelliğine sahip değiştirilebilen tip melamin bazlı filtredir.
Kağıt filtrenin yırtılmasında veya motordan fırçaların aşınmasıyla oluşan
Tozları tutarak atılan havan temiz olmasını sağlar. Kağıt filtrenin üç defa
Değiştirilmesiyle birlikte bu filtrenin değiştirilmesi gerekir.
o Ses sönümleme süngeri: Islak kuru süpürgelerde şamandıra
muhafazasında kullanılır. Nemli havada suyun filtre edilmesinin ve suyun
direkt motora gitmesin engeller.
3.2. prensip şemaları ve elektrik Bağlantıları
Şekil 3.3: ıslak kuru elektrik süpürgenin elektrik bağlantı şeması
Süpürge prize takılıp,anahtarı kapatılarak çalıştırıldığında;motor triyaklı hız kontrol
Deresinin potansiyometresinin bulunduğu konuma göre hızlı veya yavaş döner.
Potansiyometre ile üniversal (seri)motorun hızı ayarlanmış olur. Böylece yüzey durumuna
Göre (halı,kilim,beton vs.)gerekli güç seçilmiş olur.
Şekil 3.4: ıslak kuru elektrik süpürgesinin blok diyagramı
3.3 Mekanik ve Elektrik Arızalarını Giderme

PROBLEM MUHTEMEL NEDEN ÇÖZÜM
Süpürge Motoru Çalışmıyor.
Ø Şalter arızalı olabilir.
Ø Kablo kopuk olabilir.
Ø Motor arızalı olabilir.
Ø Kart değiştiriniz.
Süpürge çok gürültülü çalışıyor.
Ø Motor burçları aşınmış olabilir.
Ø Kollektör kömürleri aşınmış olabilir.
Ø Endüvi kolektöründe kısa devre olabilir.
Ø Motor değiştiriniz.
Ø Yay kırıksa değiştiriniz .
Yerinde çıkmışsa yerine
Ø Motor tespitleme yayı kırık ya da yerinden çıkmış olabilir.
Ø Montaj vidaları gevşek olabilir. Oturtunuz.
Ø Vidaları teker teker elden geçiriniz.
Süpürge sigorta attırıyor.
1.Besleme kordonu, kablo sarıcı hız ayar kartı ve motorda kısa devre olabilir.
1. Sırasıyla besleme kordonu, kablo sarıcı hız ayar kartı ve motor kontrol edilir. Arıza giderilir.
Süpürge çalışıyor; fakat hız ayarı yapılamıyor.
1.Tuş takımı veya ayar düğmesi arızalı olabilir.
2. Elektronik devre arızalı olabilir.
1.Ayar potanisyometresi ve tuş takımı kontrol edilir, arıza giderilir.
2.Elektronik devre kontrol edilir. Arızalı ise değiştirilir.
Süpürge çalışıyor. Fakat emişi yok denecek kadar az.
1.Spiral hortum tıkalı olabilir.
2.Toz torbası dolu olabilir.
3.Toz torbası yıkanmış olabilir.
4. Motor yerinden kaymış olabilir.
5.Motor fanı milden boşanmış olabilir.
1.Spiral hortum kontrol edilir. Varsa tıkanıklık giderilir.
2. Toz torbası dolu ise boşatılır.
3. Toz torbası yıkanmış ise torba delikleri daralacağından süpürge çekişi az olur, torba değiştirilir.
4.Motor yerinden kaymış yerine takılır. Tespit vidaları sıkılır.
5. Fan yerine takılır,gerekirse motor değiştirilir.
Süpürge tozu dışarı atıyor.
1. Toz torbası delik olabilir.
2. Toz torbası dolu olabilir.
3. Toz torbası yerinden çıkmış olabilir.
1. Toz torbasın kontrol edilir.delikse değiştirilir.
2. Toz torbası dolu ise boşaltılır.
3. Toz torbası kendi yerine takılır.
Toz göstergesi çalışmıyor.
1. Toz torbası dolu ya da yanlış torba kullanılmış olabilir.
2. Hortum tıkalı olabilir.
3. Uzatma boruları tıkalı olabilir.
4. Toz göstergesi contası yerinde değildir.
5. Toz göstergesi arızalı olabilir.
1 Boş yada doğru toz torbası takılır.
2. Tıkanıklık giderilir.
3.Borulardaki tıkanıklık giderilir.
4. Toz göstergesi contası yerine oturtulur ya da yenisi ile değiştirilir.
5. Toz göstergesi yenisi ile değiştirilir.
Süpürge su akıtıyor.
1. Su tankı tapasından olabilir.
2. Şamandıra atmıyor olabilir.
1.Tapayı değiştiriniz.
2. Şamandırayı kontrol ediniz.
Kablo sarıcı kendi kendine sarıyor.
1.Frenleme grubu yayı yok olabilir.
2. frenleme tekerleği aşınmış olabilir.
3. Frenleme tekerleği üzerindeki lastik göbekten kaymış olabilir.
1. Yayı takılmadır.
2. Frenleme gurubunu değiştiriniz.
3. Lastiği yerine yerleştiriniz.
Kablo sarıcı sarmıyor.
1. Kablo sarıcı yayı boşalmış olabilir.
1. Kablo sarıcı yayı sarılarak zembereğin kurulması sağlanır.
3.3.1. Alt Gövdenin Sökülmesi
Alt gövdenin altındaki vidalar sökülür ve yukarı kaldırılır.
Kablo çıkış kapağı yerinden alınarak kablo sarıcı fişi alınır.
Kablo bastırıcısı ve yayı birlikte yerinden çıkarılarak kablo frenleme grubundan kurtarılır.
Kablo sarıcı yukarı doğru çekilerek çıkartılır. (Bir ucu mile geçirilmesi, diğer ucu kanala geçirilmiştir.)
Kablo sarıcıdan çıkan 2 adet kablo açma –kapama düğmesinden çıkartılır.
Kablo sarıcı direk grubundan bulunan 2 adet vida sökülür ve kablo sarıcı direk grubu
Üst gövdeden ayrılır.
Kablo sarıcı grubu üzerindeki kilidin ortasındaki mil itilerek ve kilit butonu
Çıkartılarak kilit yerinden alınır.
3.3.2Motorun Sökülmesi
Açma-kapama butonunda bağlanan 2 adet motor kablosu bağlantı yerinden çıkartılı
Motor muhafazasını üst gövdeye bağlayan vidalar sökülerek yerinden çıkartılır.
Motor üst takoz lastiği yerinden çıkartılır.
Motor yerinden alırı.
Motor alt takoz lastiği yerinden çıkartılır.
3.3.3 Şamandıranın Sökülmesi
Şamandıra muhafaza çevre süngeri çıkartılır ve şamandıra muhafazası üst kapaktan
vidalar sökülerek alınır.
3.4. Kullanım
3.4.1 Kuru Temizlik
Kuru temizlik yaparken alt gövde içinde şamandıra muhafazası grubunun takılı
Olduğundan emin olunmalıdır. Filtrenin rahat kullanımı için,filtreyi takıp çıkarırken
Şamandıra muhafazası çıkarılabilir.
Temizlenecek bölgeye uygun aksesuar seçildikten sonra,seçilen aksesuar boru
adaptörüne takılır. Şebek kablosu prize takılır. Ve açma –kapama tuşuna basılarak makine
çalıştırılır.
Perde vb eşyalar temizlenirken boru adaptörü üzerindeki sürgü açılır. Diğer
Zamanlarda sürgü kapalı tutulmalıdır.
3.4.2 Emme İşlemi
Sıvı emme işlemine başlamadan önce mutlaka kağıt filtre çıkartılmalıdır. Şamandıra
Muhafazası,süngeri ve içindeki şamandırası ile birlikte alt gövdedeki yuvasına takılmalıdır.
Şamandıranın kapalı kısmı üste gelmelidir.
Patlayıcı,yanıcı ve asit özellikli maddeler kesinlikle emdirilmemelidir. Çamaşır suyu
kullanılmış yerlerden su emdirilmesi sakıncalıdır.
Süpürge yaklaşık 12 lt sıvı emme kapasitesine sahiptir. Bu miktardan sonra
şamandıralı emniyet sistemi devreye girerek motora su kaçmasını önler.şamandıra attıktan
sonra süpürge kapatılır.
Eğer herhangi bir yerdeki birikmiş su emdirilmek isteniyorsa;geniş ağızlı uç veya
boru adaptörü kullanılır.
Lavabodan su emdirirken boru adaptörüne dar ağızlı uç bağlanmalıdır. Boru adaptörü
üzerindeki sürgü açılmalıdır.
3.4.3 Temizlik ve Bakım
Temizlik bittikten sonra ,kirli su tankı boşaltılır ve kurulanır.şamandıra
Muhafazasındaki sünger kirlendiği zaman yıkayıp kurutmak gerekmektedir.
Hava çıkış filtresi kapağı açılarak çıkartılır. Hava çıkış filtresi her üç kağıt filtre
Değiştirmede yenisiyle değiştirmelidir.
Temizlikten sonra kullanılan aksesuarlar aksesuarlar tazyikli suyla tersinden yıkanmalıdır.

Kullanıldığı Alanlar:

şirket temizliği, otel temizliği, restorant temizliği, kamu binaları temizliği, ofis temizliği, fabrika temizliği, atölye temizliği teknik servis temizliği, servis temizliği, mağaza temizliği, kafe temizliği, büfe temizliği, lokanta temizliği, cami temizliği