TEMİZLİK MAKİNALARI KURU TİP
Kuru Temizlik Makinalarının – Tanımı ve Çalışması.

Profesyonel elektrik süpürgeleri kuru tip Tanım
Evler ve iş yerleri gibi birçok alanda temizlik için kullanılır.Temizlik Makinaları,
Süpürge gövdesi içerisine monte edilmiş motor, toz torbası ve hortum grubundan
Oluşmaktadır. Bazı süpürge modellerinde mite (toz.akarı toz böceği) yok etme özelliği de mevcuttur.
çalışma prensibi
Elektrik süpürgesi çalıştırıldığında,yüksek devirlerde çalışan motor ve fan yardımıyla
Vakum oluşturulur.fan,süpürge içinde bulunan vakum odasına sızdırmaz bir şekilde bağlıdır.
Vakum odasına baplı emiş adaptörü yardımı ile vakum ,hortum ve borunun ucuna kadar gelmektedir. Hava ,emici uç uzatma borusu ve spiral hortumdan toz torbasına girer.
Toz ve diğer toz torbasında kalır. Hava, toz torbası ve filtre vasıtasıyla süzülerek motor üzerindeki kapaktan dışarı atılır. Hava her ne kadar süzülse de çok ince tozlar hava ile taşınarak ortama yayılır. Bazı süpürgelerde toz,torba kullanmaksınız birkaç filtre yardımı ile tutulur ve havanın kapalı sistem içinde döndürülmesiyle tozların bide çökmesi sağlanır.
Elektrikli süpürgenin çalışma prensibi
Mite (toz akarı ,toz böceği ) yok etme özelliği mevcut olan Temizlik Makinalarınde,
temizlik esnasında özellikle halı yüzeyinde toplanan , gözle görülmeyen mitelar çift katlı
kağıt filtre içinde toplanır ve hapsedilirler. Mitelar çok hızlı ürem –çoğalma özelliğine sahip
oldukları için kısa sürede yok edilmeleri gereklidir. Mitaların yok edilmesi için 55-60° C
sıcaklık yeterlidir. Temizlik bittikten sonra emiş ağzındaki kapak kapatılır ve kapağa bağlı
bulunan mikroswitch elektronik devreyi tetikleyerek motoru çalıştırır. Üst kapak içinde
bulunan hava kanalları yardımıyla motor içinden geçen hava tekrar vakum haznesine gelir ve
kağıt filtre içinden geçer. kapalı devre hava akışı olduğu için motor ısısıyla sirküle olan hava sıcaklığı 65°C geldiği zaman ,termik devreyle girerek elektronik devreyi durdurur.

Profesyonel elektrik süpürgeleri kuru tip

Mite özellikli süpürgenin çalışma prensibi
2.1.3 Yapısı
Şekil 2.3 : Elektrikli süpürgenin parçaları
1-Motor
2-Fan
3-Elektrik bağlantı kabloları
4-Kablo sarma ünitesi
5-Tekerlekler
6-Gövde
7-Üst kapak
8-Açma mandalı
9-Bez filtre
10-Kağıt filtre
11-Spiral hortum
12-Teleskopik boru
13-Geniş ağızlı uç
14- Fırça ucu
15-Küçükbaşlı uç
16-Uzun başlı uç
Süpürge gövdesi genellikle plastikten ve sacdan yapılırlar. Hortum gurubu ise spiral
hortum ,uzatma boruları,dar ağızlı uç,geniş ağızlı uç ve sert zemin halı fırçası ile toz fırçası
gibi aparatlardan oluşmaktadır. Başlıca parçaları aşağıda tanıtılmıştır.
Ø Motor
Süpürge içinde 600-1400 Watt ve devirleri ise 12000-25000 d/dk değerleri arasında değişmektedir. Bu tip motorlarda emilen hava,motor içinden geçtiği için,tozlu hava ve nemli hava motora zarar verebilmektedir. Bu yüzden nu motorlar sadece kuru temizlikte kullanılır ve filtrenin yırtılması halinde motorun iyice temizlenmesi gerekmektedir. Motorun içinde geçen hava aynı zamanda motorun soğutulmasını sağlar. Hava debisinin azalması (emiş ağzının kapatılması ) motorun ısınmasına yol açar. Emiş ağzı kapalı iken motorun fazla çalıştırılmaması gerekmektedir.
Resim 2.2: Elektrikli süpürge motoru
Ø Motor Güç Kontrol Devresi
Süpürge otomatik konumda çalışırken ,emişin potansiyometre yardımıyla otomatik
Olarak ayarlanmasını sağlayan düzenektir. Emişte düşme olması durumunda emiş ağzındaki
delik yardımıyla diyafram lastiği ile sızdırmazlığı sağlanan potansiyometre sürgüsü hareket
ederek,elektronik devre üzerinden motorun emiş gücü arttırılır. Emiş gücündeki artış
gösterge ledlerinden izlenebilir.
Elektrikli süpürgelerde,motor hız kontrolü,faz kontrolü olarak adlandırılan yöntemle
yapılır. Bu yöntemden motorun hızı,motordan geçen akımın bir triyak vasıtasıyla belli faz
açılarında açılmasıyla kontrol edilir.
Triyaklar,ateşleme bacaklarında belli gerilim görünce her iki yönde de iletime
geçebilen ,bu gerilim kalksa bile iletimde kalan ve ancak üzerindeki akım sıfırlanınca iletim durumundan çıkan elektronik anahtarlardır.(2.4)
ø Hız Ayar Potansiyometresi
Hortum üstünde bulunan potanisyometre çalışma gücü ayarı yapmak için kullanılır.
Potansiyometre “ON” ve “OFF” konumlarına alındığında motorun çalışması ve durması
sağlanır. Ayrıca süpürgenin istenen güçte çalışması sağlanır.
Ø Kondansatör
Şebek giriş kablosu uçlarına bağlıdır. Süpürgenin çalışması esnasında diğer
elektronik cihazların,parazitlerde etkilenmesini engellemek amacıyla kullanılmıştır.
Ø Kablo Sarıcı
Süpürge içinde şebeke kablosunun sarıldığı yaylı mekanizmadır. İçinde bulunan yaylı
Kontaklar sayesinde, elektriksel iletimi dönerken sağlar. Yaya, ön sarım verilerek kablonun
Sürekli geri çekilmesi sağlanır. Kablo süpürge dışından çekilmeye başlandığında kablo sarıcı
içindeki spiral yay kurulmaya başlar.kablonun geri sarılmasını frenleme mekanizması
engeller. Kablo sarıcı tuşuna basıldığı zaman frenleme mekanizması boşalır ve spiral yay
kabloyu süpürge içine sarar.
Resim :2.3 Kablo sarma ünitesi ve ON –OFF anahtarı
Ø Mite Butonu
Mite fonksiyonunu başlatmak amacıyla kullanılan butondur. Kapakta alan mite
mikroswitch ile seri bağlıdır. Mite fonksiyonunun başlatıla bilmesi için kapağın kapatılması
dolayısıyla switch kontaklarının kapanması gerekir.
Ø Elektronik Modül
Motorun potansiyometre ile ayarlana güç seviyesinde çalışmasını ve hız gösterge
ledlerinin yanmasını sağlayan devredir. Ayrıca mite fonksiyonunun yerine getirilmesini
sağlar.üzerinde koruma sigortası da bulunmaktadır.
Resim 2.4: Temizlik Makinalarınde kullanılan elektronik kontrol ve gösterge kartları
Ø Toz İkaz Göstergesi
Bazı modellerde elektronik,bazı modellerde ise mekanik esasa göre çalışır.
Elektronik modellerde panel üzerinde bir lambadır. Toz torbasının dolması durumunda
basınç şalteri kontaklarını kapatarak elektronik devre üzerindeki toz gösterge lambası yanar.
mekanik esasa göre çalışan modellerde ise toz torbasının dolması durumunda,
hortumdan emilen hava azalır. Motor,göstergenin diyaframını emerek çekilmesini sağla ve
ekranda göstergenin kırmızı kısmının görünmesi sağlamış olur.
Resim 2.5: Elektrik süpürge torbası ve toz göstergesi
Ø Filtre Çeşitleri
Kağıt Filtre
Emilen tozlu hava içindeki toz ve diğer partiküller kağıt filtre içinde toplanmaktadır.
kağıt filtre olması filtrasyon ve hijyen açısından tercih edilmektedir. Çift katlı (60+18 gr/m2)
natürel renkte kağıt kullanılmaktadır. Natürel renk içinde boya ihtiva etmediği için çevreye zararlı değildir.
.Sünger Filtreler
Süpürgede gerek filtrasyon gerekse ses sönümleme için sünger filtreler
kullanılmaktadır.bunlar:
o Motoru Koruma Filtreler
motor önünde motorun içine girebilecek partiküllerin tutulmasını sağlar. Sünger filtre
(polyester bazlı( kullanılmaktadır. Bu filtre kirlendiği zaman yıkanarak temizlenebilir.
o Hava Çıkış Filtresi
Motor çıkışında kullanılan yüksek filtrasyon özelliğine sahip değiştirilebilen tip üç
Katlı kombi filtredir. Dış kısımda elektrostatik filtre,iç kısımda ise karbon filtre
Kullanılmaktadır. Bu filtre ,motorda fırçaların aşınmasıyla oluşan tozların değiştirilmesi
gerekmektedir.
Resim 2.6: Elektrikli süpürgelerde kullanılan sünger filtreler
2.2 Prensip Şemaları ve Elektrik Bağlantıları
Şekil 2.4:Motor kontrol devresi
Şekil 2.5: süpürge elektrik prensip şeması
2.3 Kuru Temizlik Makinalarının Mekanik ve Elektrik Arızalarını Giderme

PROBLEM MUHTEMEL NEDEN ÇÖZÜM
.Süpürge çalışmıyor
.Şalter arızalar
.Kablo kopuk
.Elektronik kart arızalı.
.Şalter değiştirilir.
.Kablo değiştirilir
.Motor değiştirilir.
.Kart değiştirilir.
Süpürge çalışıyor;fakat hız yapılamıyor.
.Tuş takımı veya ayar düğmesi arızalı olabilir.
.Elektronik arızalı olabilir.
.Ayar potansiyometresi ve tuş takımı kontrol edilir,arıza giderilir.
.Elektronik devre kontrol edilir. Arızalı ise değiştirilir.
Süpürge çok gürültülü çalışıyor .
.1 Motor emiş fanları endüvi milinden boşalmış olabilir,
.Motor rulman veya burçları aşınmış olabilir,
.Motor kömürleri aşınmış olduğundan kollektör dilimlerine iyi basmıyor olabilir,
.Motor tespitleme yayları ve vidaları çıkmış veya gevşemiş olabilir,
.motor sargılarında veya kollektör dilimlerinde kısa devre olabilir.
. Motor kontrol edilir,fanlar yerine sıkıca takılır. Gerekirse fanlar ,gerekirse motor değiştirilir,
.Rulman ve burçlar kontrol edilir. Gerekirse burç ve rulmanlar,gerekirse motor değiştirilir,
.Kömürler kontrol edilir,aşınmışsa değiştirilir.
.Motor tespitleme yay ve vidaları kontrol edilir. Çıkan, gevşeyen varsa yerine sıkıca tespitlenir ,
.Motor sargıları ve kollektör dilimleri kontrol edilir. Kısa devre var ise motor değiştirilir.
Süpürge sigorta attırıyor
Besleme kordun , kablo sarıcı hız ayar kartı ve motor kısa devre olabilir.
.1 sırasıyla besleme kordonu , kablo sıyırıcı hız ayar kartı ve motor kontrol edilir. Arıza giderilir.Gerekenler değiştirilir. Süpürge çalışıyor; Fakat emişi yok denecek kadar az .
.Spiral hortum tıkalı olabilir.
.Toz torbası dolu olabilir.
. Toz torbası tıkanmış olabilir.
. Motor yerinden kaymış olabilir.
.Spiral hortum kontrol edilir. Varsa tıkanıklık giderilir.
.Toz torbası dolu ise boşatılır.
.Toz torbası yıkanmış ise torba delikleri daralacağından süpürge
. Motor fanı milden boşanmış takılır. Tespit vidaları sıkılır.
. Fan yerine takılır, gerekirse motor değiştirilir.
Süpürge tozu dışarı atıyor
.Toz torbası deli olabilir.
.Toz torbası dolu olabilir.
.Toz torbası yerinden çıkmış olabilir.
.Toz torbası kontrol edilir delikse değiştirilir,
.Toz torbası dolu ise boşaltılır,
.Toz torbası kendi yerine takılır.
Kablo sarıcı kendi kendine sarıyor
.Frenleme grubu yayı yok olabilir.
.Fren tekerleği aşınmış olabilir.
.Fren tekerleği üzerimdeki lastik göbekten kaymış olabilir.
.Yay takılmalıdır.
.Frenleme grubunu değiştiriniz.
.Lastiği yerine değiştiriniz.
Kablo sarıcı sarmıyor
.Kablo sarıcı yayı boşalmış olabilir.
.Kablo sarıcı yayı sarılarak zembereğin kurulması sağlanır.
Toz göstergesi çalışmıyor
.Toz torbası dolu yada yanlış torba kullanılmış olabilir.
.Hortum tıkalı olabilir.
.Uzatma boruları tıkalı olabilir.
.Toz göstergesi contası yerinde olmayabilir.
.Toz göstergesi arızalı olabilir.
.Boş ya da doğru toz torbası takılır.
.Tıkanıklık giderilir.
.Borulardaki tıkanıklık giderilir.
.Toz göstergesi contası yerine oturtulur yada yenisi ile değiştirilir.
.Toz göstergesi yenisi ile değiştirilir.
Ø Elektrikli Süpürgeleri kullanılırken Dikkat Edilecek Konular
Elektrikli süpürgeleri çalıştırmadan önce ,süpürge kullanım kılavuzun okunmalıdır.
Ø Gösterge kırmızıya yakınsa filtre torbası değiştirilmedir. Toz torbası
dolduğunda,elektrik süpürgesinin emiş gücü azalır. Toz torbasının içi toz
dolmuşsa ,toz torbası filtrenin tespit kancasından çekip çıkartılır.
Ø Filtre ,bir motor koruma filtresi, bir egzoz filtreleri olmadan çalıştırmamalıdır.
Aksi takdirde motora toz kaçar ve motor hasar görebilir.
Not:Motor koruma filtresi tekrar tekrar kullanılabilir.filtre kesinlikle çamaşır veya
Güneş görmeyen bir yerde kurutulduktan sonra tekrar kullanılabilir. Filtre ısıya veya
Doğrudan güneş ışınlarına maruz kalabilecek bir yerde kurutulmamalıdır.
Ø Toz göstergesi: Filtrenin içi toz dolduğunda toz göstergesi kırmızıya döner. Bu
durumda,filtre torbası yenisiyle değiştirilir.
Ø Aşağıdaki maddeler kuru elektrik süpürgesiyle süpürülmemelidir
Sıvı maddeler veya rutubetli tozlar,havalandırma deliklerinin
tıkanmasına, dolayısıyla emiş gücünün büyük oranda düşmesine ve
motorun hasar görmesine yol açar
benzin,alkol veya çözeltiler gibi yanıcı sıvı maddeler.
Sigara izmariti gibi yanan maddeler.
Sünger parçaları, kağıt vs…gibi katı maddeler.
İğne,topluiğne, metal veya cam maddeler, vs… gibi delici cisimler.
Ø Bağlantı elemanlar:
Geniş ağızlı uç : ahşap yer döşemeleri,yerler ve halıların temizliğinde kullanılır.
Uzun başlı uç : girintili-çıkıntılı yerler,kenar köşeler ve pencere
çerçevelerinin temizliğinde kullanılır. Ancak ,uzun başlı ucu 20
dakikadan uzun bir süre kullanılmamalı; aksi takdirde motor hasar görebilir.
Ø Elektrik süpürgesi,çocukların yakında kullanılırken veya elektrik süpürgesi
çocuklar tarafından kullanılırken çok büyük dikkat gösterilmedir. Çocuklar
tarafından yapılacak dikkatsizce bir hareket, gerek elektrik süpürgesinin,
gerekse etraftakilerin zarar görmesine yol açabilir.
Ø Elektrikli süpürgeden genellikle sıcağa yakın ılık hava çıkar. Ancak,eğer her
zamandakinden çok daha sıcak hava çıkarsa,derhal uzatma borusunun,
hortumunun veya filtre torbasının tıkanmış olup olmadığı kontrol edilmelidir.
Ø Elektrik süpürgesi açık mekanlarda (balkon ,bahçe,vs…) veya ıslak zeminlerde
kullanıldığında, elektrik çarpmaları meydana gelebilir.
Ø Süpürgeler,yüksek devirde boşta çalıştırılmamalıdır. Aksi halde motor kısa
sürede arızalanır. Süpürge ile koltuk üzeri, perde tozu ve örümcek ağı
alınacaksa ayar düğmesi ile motor devri düşürülmelidir. Hız ayar düğmesi
bulunmayan açma-kapama anahtarı bulunan süpürgeler ile bu gibi temizlik
işlemleri kısa südre tamamlanmalıdır. Motoru arıza yapan süpürgeler,genelde
sadece açma-kapama anahtarı olan süpürgelerdir. Sebebi de motorun devamlı
yüksek devirde çalıştırılmasıdır.
Ø Seri sargılı motor fırça ,kolektör düzeneğine sahip olduğundan belli bir süre
sonra motorun sesi artış gösterir.bu durumda büyük bir olasılıkla fırçaların
aşınıp bittiği yani değiştirilmesinin gerektiği anlaşılır.
Ø Süpürgenin kullanım voltajı,evdeki voltajı uygun olmalıdır. Değilse uygun bir transformatör takılmalıdır.
Ø Süpürgenin açık yerlerin herhangi bir cisim düşürmemeli,hava delikleri açık olmalıdır.
Ø Eller,saçlar ve giysiler cihazın çalışan bölgelerinde uzak tutulmalıdır.
Ø Süpürgeler, kağıt filtresiz ve diğer filtreler takılmadan kullanılmaz. Temizlikten
sonra hortumu kaldırırken keskin olarak bükülmemeli,aşırı kuvvetle çekmemelidir.
Ø Şebek kablosu ,üzerinde bulunan kırmızı işaretten dışarıya faza çıkarılmaz.
Ø Boru adaptörü üzerindeki bulunan kontrol sürgüsüyle emiş kontrol edilebilir.

Profesyonel elektrik süpürgeleri kuru tip

Kullanıldığı alanlar

şirket temizliği, otel temizliği, şirket temizliği, ofis temizliği, ev temizliği, kamu binaları temizliği, belediye temizliği, sosyal tesis temizliği, tesis temizliği, mağaza temizliği, işyeri temizliği, pansiyon temizliği, restorant temizliği, mağaza temizliği, dükkan temizliği, atölye temizliği