Ev ve iş yerlerinde hem elektrik süpürgesi hem ıslak emme hem de halı,kilim çek yat, koltuk vb yıkama işlerinde kullanılır. Elektrik süpürgesine bir temiz su kabı ve suyu halı üzerine püskürten pompa motoru,yıkama ve üfleme özelliği 3in 1 halı yıkama
makinesi olarak da adlandırılmaktadır.
Halı yıkama makinesinin parçaları

Kuru Temizlik
Hazırlık :Hortumun emiş adaptöründeki şeffaf hortuma bağlı su bağlantı rakoru,
süpürgenin önündeki yuvasına sokulur ve hortum takılır. Uzatma boruları birbirine eklenir.
kağıt filtre yerine takılır.,
Çalışma Prensibi :Çift fanlı by-pass motor tarafından vakum oluşturulur ve
kullanılan aksesuarlar yardımıyla emilen tozlu hava emiş ağzına gelmektedir. Kullanılan çift
katlı kağıt filtre sayesinde tozlar partiküller filtre içinde toplanmaktadır. İlk filtrasyonu
yapılmış hava ,şamandıra muhafaza süngerinden ve motor koruma filtresinden by –pass motor
fanına ulaşmaktadır. Fandan atılan hava ,hava çıkış filtresini (mikro filtre )geçerek süpürgeyi
terk etmektedir.Tamamen izole edilmiş durumdadır. Kuru temizlikte şamandıranın bir
görevi olmamaktadır,motor koruma süngeri,kağıt filtrenin yırtılmasıyla emilen sert
cisimlerin motor fanına zara vermesini engellemek için kullanılır.
Şekil 4.2:Halı yıkama makinesi çalışma prensibi
Ø Sıvı Emme
. Hazırlık : Kağıt filtre kirli su tankı içerisinden çıkarılmalıdır.
. Çalışma Prensibi : Emilen sıvı+hava karışımı kirli su kabı içine gelmekte
Ve su kabın içinde birikmekte ve hava şamandıra muhafaza süngeri,
kapak ,motor koruma süngeri,motor fanı ve mikro filtre üzerinden
süpürgeyi terk etmektedir.
Şekil 4.3: Halı yıkama makinesinin bölümleri
Halı Yıkama Özelliği
. Hazırlık : Kağıt filtre çıkartılır. Temiz su tankı içerisine su (+şampuan )
Konulur. Diğer yıkama aksesuarları hazırlanır.
.Çalışma Prensibi :3 in olacak kullanımda,temiz su tanık içindeki
su+deterjan karışımı tankı altında bulunan valf sayesinde pompaya
ulaşmaktadır. Pompa tarafından basınçlandırılan su,hortumlar vasıtasıyla
süpürgenin ön tarafında bulunan rekora ulaşmaktadır.su kanalı olan özel
hortum ve borulardan geçen basınçlı su fırça uçundaki nozzle’dan zemine
püskürtülmektedir. Suyun süpürgeden nozzle ucuna kadar getirilmesinde
bağlantı noktalarında sızdırmazlığı sağlayacak o-ring’li geçme ve
kilitleme mekanizmaları kullanılmaktadır.
Püskürtülen suyun kontrolü için boru adaptöründe tetik mekanizması bulunmaktadır.
tetik basılı olduğu süre içinde su püskürtülür.temiz su tankında su bittiği zaman ilavesi
yapılır. Kirli su tankı,ortalama 6,5 lt su toplama kapasitesine sahiptir. Şamandıra attıktan
sonra biriken su boşlatılmalıdır. Pompa ve motorun çalıştığı ışıklı gösterge lambalarından da görülebilir.
4.1.3 Yapısı
Ø Motor
Halı yıkama makinelerinde 1400-1700W/220V çift fanlı, dakikadaki devir sayısı
20.000-27.000 d/dk. Olan by-pass motor kullanılmaktadır. Halı yıkama makinelerinde
kullanılan by-pass tip motorlarda fan kısmı özel olarak yapılmıştır. Emilen hava motor
içinden geçmez ve fan kenarlarından atılır. Bu sayede ıslak temizlik esnasında emilen sargılarına gelmemektedir. Motoru soğutulması içinde motor miline bağlı olarak ayrı bir soğutma fanı bulunmaktadır. Fan sayesinde motor üstünde ıslak temizlikte kullanıldıkları
için standart gereği çift izolasyonlu olmaları gerekmektedir.
Resim 4.2: Halı yıkama makinesi pompa ve motoru
Ø Pompa
32 W gücünde bir AC.motordur. pompa anahtarı ve açma kapama şalteri üstünden
devreye girer. Islak –kuru süpürgelerde temiz su tankından alınan su /su+şampuan karışımını
şeffaf fırça ucuna kadar taşımak ve basınçlı olarak püskürtülmesi için pompa kullanılır.
Genellikle pistonlu tip pompalar kullanılmaktadır. Bu tip pompalar maksimum 2,5-4 bar
basınç vermektedir. Suyun püskürtüldüğü nozzle, delik çapına bağlı olarak pompa
çalışma basıncı ve debisi değişmektedir. Pistonlu pompalar,susuz olarak uzun süre
(30dk’dan fazla ) çalıştırıldıklarında aşırı ısınmakta ve zarar görebilmektedir.
Ø Şalterler
Açma kapama ve pompa şalteri olmak üzere iki adet şalter vardır. Şalterler şalter
direği üstüne yerleştirilmiş tuş ve itici pimler ile kontrol edilir.
Ø Şamandıra
Kirli su tankı kapağına yerleştirilmiştir. Islak temizleme esnasında tankın olması
sonucunda emiş yolunu kapatarak emniyeti sağlar.
Ø Kondansatör
Şebeke giriş kablosu uçlarına bağlıdır. Süpürgenin çalışması esnasında elektronik
cihazların etkilenmesini engellenmek amacıyla kullanılmıştır.
Ø Tetik
Hortumun uç kısmında bulunmaktadır. Islak temizleme ıslak temizleme sırasında pompa çalıştığında istenildiği zaman suyun temizlenen yüzeye püskürtülmesini sağlayan bir düzenektir.sürekli olarak su püskürtülmesi isteniyorsa tetiğe basık tetiğin önündeki sıkıştırma parçası tetiğe doğru çekilmelidir.
Ø Kablo sarıcı
Süpürge içinde şebeke kablosunun sarıldığı yaylı mekanizmadır. İçinde bulunan yaylı
kontaklar sayesinde elektriksel iletimi dönerken sağlar. Yaya önsarım verilerek kablonun
sürekli geri çekilmesi sağlanır. Kablo süpürge dışından çekilmeye başlandığında kablo sarıcı
içindeki spiral yay,kurulmaya başlar. Kablonun geri sarılmasını frenleme mekanizması
engeller. Kablo sarıcı tuşuna basıldığı zaman frenleme mekanizması boşa alınır ve spiral yay
kablo sarıcının yayı boşandığı zaman,plakayı sabit tutarak fişin ucundan 6 defa ,saat
dönüş yönünün tersinde tam tur çeviriniz.
Şekil 4.4: Halı yıkama makinesi parçaları
1.Kirli su tankı
2.Motor ve pompa açma kapama tuşu
3. Gövde
4.Tekerlek
5.Hava çıkışı
6.Temiz su tankı
7.Emiş ağzı
8.Temiz su çıkış ağzı
9.Kilitleme mekanizması
10.Alt gövde
11.Toz filtresi
12.Dalda kırıcı
13.Motor koruma süngeri
14.Üst kapak
15.Spiral kapak
16. Boru ve aksesuarlar
Ø Kağıt Filtre
Emilen tozlu hava içindeki toz diğer partiküller kağıt filtre içinde toplanmaktadır.
Kağıt filtre kullanılması (bez torba yerine ) filtrasyon ve hijyen açısından tercih edilmektedir.
Çift katlı (60+18 gr/m2)natürel renkte kağıt kullanılmaktadır. Natürel renk içinde boya ihtiva
etmediği için çevreye zararlı değildir.
.Sünger Filtreler
Motor koruma filtresi, motor önünde motorun içine girebilecek partiküllerin
tutulmasını sağlar. Sünger filtre kullanılmaktadır. Bu filtre kirlendiği zaman yıkanarak
temizlenebilir. Şamandıra muhafaza süngeri,ıslak –kuru süpürgelerde şamandıra
muhafazasında kullanılır. Nemli havada suyun filtre edilmesini ve suyun motora direkt
gitmesini sahip değiştirilebilen tip filtredir. Motorda fırçaların aşınmasıyla oluşan kömür
tozları da tutarak atılan havanın temiz olmasını sağlar.
4.2Elektrik prensip şemaları
Şekil 4.5:Halı yıkama makinesi elektrik prensip şeması
Elektrikli süpürgelerde motor hız kontrolü, faz kontrolü olarak adlandırılan yöntemle
Yapılır. Bu yöntemde motorun hızı,motordan geçen akımın bir triyak vasıtasıyla belli faz
açılarında açılmasıyla kontrol edilir.
triyaklar,ateşleme bacaklarında belli gerilim görünce her iki yönde de iletime
geçebilen ,bu gerilim kalksa bile iletimde kalan ve ancak üzerindeki akım sıfırlanınca iletim
durumundan çıkan elektronik anahtarlardır.(Şekil4.5)
A anahtarı kapatıldığında halı yıkama makinesi amme motoru;B anahtarı
kapatıldığında ise pompa motoru çalışarak su püskürtecektir.
Şekil 4.6:Elektrik bağlantı şeması
4.3 Mekanik ve Elektrik Arızalarını Giderme

PROBLEM MUHTEMEL NEDEN ÇÖZÜM
Süpürge motoru çalışmıyor
.Şalter arızalı olabilir.
.Kablo kopuk olabilir.
.Motor arızalı olabilir.
.Elektronik kart arızalı olabilir.
.Şalter değiştiriniz.
.Kablo değiştiriniz.
.Motor değiştiriniz.
.Kart değiştiriniz.
Pompa motoru çalışmıyor
.pompa şalteri arızalı olabilir.
.pompa bağlantı kabloları kısa olabilir.
.pompa şalteri itici mili kısa olabilir.
.pompa arızalı olabilir.
.şalter değiştiriniz
.Kablo değiştiriniz.
.Şalter mili değiştiriniz.
.Pompa motoru değiştiriniz.
Pompa çalıştığı halde su atmıyor
.Temiz su tankı su dolu değil.
.Temiz su tankı yerine uygun şekilde oturmamış olabilir.
.Su tapası grubu tıkalı
.Temiz su tankına,su doldurunuz.
.Temiz su tankı yerine uygun şekilde oturtulur.
.Grup değiştirilir.
.Pompa doğru takılmalıdır.
.Hortum tetik mekanizması
.Pompa ters takılmış olabilir.
.Hortum tetik mekanizması arızalı olabilir.
.Nozzle tıkalı olabilir. Değiştirilmelidir.
.Temizlenmeli veya şeffaf hortum değiştirilmelidir.
Süpürge çok gürültülü çalışıyor.
.Motor burçları aşınmış olabilir.
.Kollektör kömürleri aşınmış olabilir.
.Endüvi kolektöründe kısa devre var.
.Motor tespit yayı kırık ya da yerinden çıkmış olabilir.
.Montaj vidaları gevşek olabilir.
.Motor değiştirilir.
.Kollektör kömürleri değiştirilir.
.Motor değiştirilir.
.Yay kırıksa değiştirilir.
.Vidalar teker teker elden geçirilir.
Süpürge sigorta attırıyor.
.Besleme kordonu,kablo sarıcı hız kartı ve motorda kısa devre olabilir.
.Sırasıyla besleme kordondu,kablo sarıcı hız ayar kartı ve motor kontrol edilir. Arıza giderilir.gerekenler değiştirilir.
Makine halıya şampuan karışımlı suyu püskürtmüyor.
.Su kabında su seviyesi düşük olabilir.
.Su püskürtme pompa motoru arızalı olabilir.
.İnce temiz su hortumu kırık,ezik veya tıkalı olabilir.
.İnce hortumum ucundaki sprey tıkalı olabilir.
.Su kabına bakılır,su ve şampuan ilave edilir.
.Su püskürtme pompa motoru kontrol edilir. Tıkanıklık giderilir.
.Su püskürtme motoru kontrol edilir,arızalı ise değiştirilir.
.İnce temiz su hortumu kontrol edilir,eziklik,kırıklık ve tıkanıklık giderilir.
. Emici uç üzerindeki püskürtme spreyi kontrol edilir,arıza giderilir.
Halı yıkama makinesi süpürge olarak kullanılırken sigorta attırıyor.
.Pompa motoru arızalı olabilir.
.Pompa motoru akım taşıyan kablolarda kısa devre olabilir.
.Temiz su tanlında su olmayabilir.
.Temiz su tankı yerine doğru şekilde oturmamış olabilir.
.Pompa şalteri basılı değil ya da arızalı olabilir
.Su püskürtücü motor kontrol edilir.Arızalı ise değiştirilir.
.Motora akım taşıyan kablolar kontrol edilir.Kısa devre giderilir.gerekirse kablo değiştirilir.
.Temiz su tankı su ile doldurulur.
.Su tankını doğru şekilde yerine oturtulur.
.Pompa şalterine basılır. Nerji geçirip geçirmediği kontrol ederek,arızalı ise değiştirilir.
Süpürge çalışıyor;fakat emiş yok denecek kadar az.
.Spiral hortum tıkalı olabilir
.Toz torbası dolu olabilir.
.Toz torbası yıkanış olabilir.
.Motor yerinden kaymış olabilir.
.Motor fanı miden boşanmış olabilir.
.Spiral hortum kontrol edilir. Varsa tıkanıklık giderilir.
.Toz torbası dolu ise boşatılır.
.Toz torbası yıkanmış ise torba delikleri daralacağından süpürge çekişi az olur,torba değiştirilir.
.Motor yerinden kaymışsa yerine takılır.tespitvidaları sıkılır.
.Fan yerine takılır,gerekirse motor değiştirilir.
Süpürge çalışıyor fakat hız ayarı yapılmıyor.
.Tuş takımı veya ayar düğmesi arızalı olabilir.
.Elektronik devre arızlı olabilir.
.Ayar potansiyometresi ve tuş takımı kontrol edilir. Arızalı ise değiştirilir.
Kablo sarıcı kendi kendine sarıyor.
.Frenleme grubu yayı olmayabilir.
.Frenleme tekerleği aşınmış olabilir.
.Frenleme tekerleği üzerindeki lastik göbekten kaymış olabilir.
.Yay takılmalıdır.
.Frenleme grubu değiştiriniz.
.Lastik yerine yerleştiriniz.
Süpürge su akıtıyor . Temiz su tankı tapası .Tapa değiştiriniz.arızalı olabilir.
.Pompa hortumu delik olabilir.
Temiz su çıkış rakoru çatlak olabilir.
.Şamandıra atmıyor olabilir.
.Hortum değiştiriniz.
.Rakor değiştiriniz.
.Şamandıra kontrol ediniz.
4.3.1 Alt Gövdenin Sökülmesi
Ø Alt gövdenin altındaki vidalar sökülür ve yukarı kaldırılır.
Ø Kablo çıkış kapağı yerinden alınarak kablo sarıcı fişi alınır.
Ø Kablo bastırıcısı ve yayı birlikte yerinden çıkartılarak kablo frenleme
gurubundan kurtarılır.
Ø Kablo sarıcı yukarı doğru çekilerek çıkartılır. (Bir ucu mile geçirilmiş,diğer ucu
kanala geçirilmiştir.)
Ø Kablo sarıcıdan çıkan 2 adet kablo açma –kapama düğmesinden çıkartılır.
Ø Kablo sarıcı direk grubunda bulunan 2 adet vida sökülür ve kablo sarıcı direk
grubu üst gövdeden ayrılır.
Ø Kablo sarıcı direk grubu üzerindeki kilidin ortasındaki mil itilerek ve kilit
butonun çıkartılarak kilit yerinden alınır.
4.3.2. Pompanın Sökülmesi
Ø Emiş rakoru çevrilerek yerinden çıkartılır.
Ø Basınç rakoru çekerek yerinden çıkartılır.
Ø Pompa anahtarına bağlı kablolar çıkartılır.
Ø Pompayı üst gövdeye sabitleyen 2 adet sabitleme sacı çıkartılarak pompa,
yatağından dışarıya alınır.
Ø Basma /emiş rakoru kelepçe sökülerek hortumdan ayılır.
4.3.3. Motorun Sökülmesi
Ø Açma-kapama butonunda bağlanan 2 adet motor kablosu bağlantı yerinden
çıkartılır.
Ø Motor muhafazasını üst gövdeye bağlayan vidalar sökülerek yerinden çıkartılır.
Ø Motor üst takoz lastiği yerinden çıkartılır.
Ø Motor yerinden alınır.
Ø Morto alt takoz lastiği yerinden çıkartılır.
4.3.4.Şamandıranın Sökülmesi
Şamandıra muhafaza çevresi süngeri çıkartılır ve şamandıra muhafazası üst kapaktan
Vidalar sökülerek alınır.
4.3.5 Tetik Grubu Sökülmesi
Ø Tetik kapaklan üzerindeki vida sökülerek,süngülü boru adaptörü gövdesinden ayılır.
Ø Tetik hortum bağlantı parçasının mili,tetik üzerindeki yataklarından kurtarılır.
Ø Tetik hortum bağlantı parçası,şeffaf su hortumundan, hortum tel kelepçesi
Penseyle sıkılarak kurtarılır.
4.3.6 Kilitleme Kolu Grubu Sökülmesi
Ø Kilitleme kolu grubunu,direk grubunun bağlayan mil itilerek yerinden çıkartılır.
Ø Açma-kapama ve pompa direk grubu,üst gövdeye bağlı olduğu vidalar
sökülerek gövdeden ayılır.
Ø Açma –kapama /pompa anahtarının tırnaklarına bastırılarak alt gövdeden çıkartılır.
4.3.7.Halı Yıkama Makinesi Kullanırken Dikkat Edilecek Hususlar
Cihazı kullanımdan önce ,kullanmadan önce,kullanım ile ilgili bu talimatları dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak için saklayınız.
Ø Islak kullanımdan önce (örn. sıvıların süpürülmesi ve şampuanlama),kesinlikle unutmayınız.
.Mikro filtreyi ve kağıt veya bez torbasını çıkartınız.
.Difüzörü ve yüzer üniteyi takınız.
Ø Cihazı çalıştırmadan önce model plakasında belirtilen voltajın yerel şebeke
voltalıyla uygunluğuna kontrol edin model plakasını,motor ünitesinin alt
kısımda bulabilirsiniz.
Ø Cihaz tam olarak kullanıma hazır olmadan fişi duvar prizine takmayın. Fişi
Prize takarken veya çıkartırken ellerinizin ve fişin ıslak olmamasına dikkat edin.
Ø Aşağıda belirtilen durumlarda her zaman fişi duvar prizinden çıkartınız.
.Eğer cihaz doğru biçimde çalışmazsa,
.Cihaz temizlemeden önce,
.Hazneyi açmadan önce fişi prizden çıkartınız.
Ø Cihaza kağıt veya bez toz torbası yerleştirdiyseniz,cihaz sadece,kuru
materyalleri ve tozu süpürmek için kullanınız.
Ø Sigara küllerini (kül tablalarından ve şöminelerden )soğuyuncaya dek kesinlikle
süpürmeyiniz.
Ø Benzin,beyaz ispirto,gazyağı,parafin yağı veya benzeri yanıcı veya patlayıcı
sıvıları,hiçbir zaman elektrikli süpürgeyle temizlemeyiniz.
Ø Yanıcı gazların (petrol.tiner.çözücü)bulunduğu ortamlarda kesinlikle cihazı kullanmayınız.
Ø Kül ,ince kum,kireç , çimento tozu ve benzeri maddeleri,elektrikli süpürgeyle
temizlediğinizde,kağıt torbasının delikleri tıkanabilir. Bu durumda, kağıt toz
torbası henüz dolmamış olsa bile yenisi ile değiştirilmelidir.
Ø Motor koruma filtresi olmadan cihazı kullanmayınız.
Ø Motor ünitesini hiçbir zaman suya batırmayınız.
Ø Şampuan fıskiyesini asla priz,duy veya elektrikli aletlere doğrulmayınız.
Ø Cihazı ve temizleyici sıvıyı çocukların kapatın ve fişi duvar prizinden çekiniz.
Ø Kullanımdan sonra cihazı mutlaka kapatın ve fişi duvar prizinden çekiniz.
Ø Islak kullanımdan sonra hazneyi her zaman boşlatıp temizleyin ve kurulayınız.
Borular ve hortumun kurumasını sağlamak için cihazı birkaç dakika kuru hava
Emişi yapmak üzeri çalıştırınız. Bu sayede,cihazı bir sonraki kullanışınızda ,
İçinde oluşabilecek kötü kokuları ve kağıt toz torbasının ıslanmasını engelleyebilirsiniz.
Ø Cihazın ömrünü uzatmak için,şampuan pompası senede bir kere su ve sirke
karşımı ile temizlenmelidir.
Ø Cihazın hortumunu ,cihaz çalışırken ve hortum cihaza takılır iken,gözünüze
kulağınıza doğrultmayınız veya ağzınızın için sokmayınız.
4.3.8 Temizlik ve Bakım
Cihazı temizlemeden önce,mutlaka cihazı kapatın ve fişi duvar prizinden çekin.
Cihazın tüm kısımları, toz haznesi dahil olmak üzere,nemli bir bezle,gerekirse bir miktar
deterjan ile silinerek temizlenebilir. Motor bölümüne hiçbir şekilde su girmemesine dikkat ediniz.
Islak kullanımdan sonra aşağıdaki noktaları unutmayınız.
Ø Toz torbası haznesinin boşaltın,temizleyin ve kurulayınız.
Ø Cihazı boşlatıp temizledikten sonra hortum ve boruların kuruması için ,cihazın
birkaç dakika boyunca kuru hava emişi yapmasına izin veriniz.
Ø Bez toz torbası kullanıyorsanız,motor koruma filtresini senede en az bir kaz ılık
Suda yıkamanız tavsiye edilir.Filtreyi tekrar cihaza yerleştirmeden önce
mutlaka kuruduğundan emin olunuz.
Ø Yüzer ünite ve köpük filtreyi yıkayın .köpük filtrenin ömrünü garantilemek
için,dikkatlice yüzer üniteden ayırırın ve filtreyi ayrı olarak temizleyin.köpük
filtreyi sıkarak fazla suyu akıtınız. Bükmeyiniz.